De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

afdelingschef Ruimtelijke Planning

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2024-06-17

Vacature gepubliceerd op 24 mei 2024 - statutaire aanstelling


Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

Op basis van signalen en vragen van de lokale besturen werkt de afdeling Ruimtelijke Planning een bovenlokale aanpak uit. Dit doen we in partnerschap met het lokale beleid, de Vlaamse overheid en de Limburgse woonactoren. Samen zetten we in op innoveren, verbinden en versterken met het oog op het realiseren van een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod voor elke Limburger op een geschikte locatie. Om leiding en coaching te geven aan de medewerkers en de coördinatie te verzorgen van de afdeling Ruimtelijke Planning in overleg met de directeur Directie Omgeving zijn we op zoek naar een statutaire afdelingschef.

Over de functie

 • Je leidt de afdeling Ruimtelijke Planning binnen de Directie Omgeving en zet de krijtlijnen van het provinciaal beleid ter zake uit.
 • Je begeleidt en coacht de medewerkers van de afdeling, voert feedbackgesprekken, voorziet de nodige vorming en initieert intern overleg.
 • Je staat in voor de optimalisatie van de werkingsprocedures binnen de afdeling, coördineert de werkzaamheden en volgt de processen binnen de afdeling op zodat de doelstellingen tijdig en ordentelijk worden behaald.
 • Je bereidt de begroting, het budget en de meerjarenplanning voor en volgt deze op conform de richtlijnen.
 • Je legt relevante wijzigingen aan de regelgeving voor aan het beleid, koppelt terug naar de gedeputeerde over relevante inhoudelijke thema's en doet suggesties betreffende provinciale initiatieven.
 • Je vertegenwoordigt de afdeling op externe overlegmomenten en koppelt gemaakte afspraken terug naar het beleid en de directeur.
 • Je volgt de richtlijnen betreffende openbaarheid van bestuur, motiveringsplicht alsook interne instructies i.v.m. het opstellen van nota's, besluiten en de agendering deputatie en provincieraad.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Je profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma en 3 jaar relevante beroepservaring.
 • Je voldoet aan het vereiste taalniveau opgelegd door de Vlaamse overheid.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • kennis van de regelgeving (basisdecreten en uitvoeringsbesluiten) van toepassing op de afdeling Ruimtelijke Planning
  • kennis van de richtlijnen en ontwerptechnieken voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en van de voorbereidende planprocessen (planMER, screening, RVR, LER, LGA, …)
  • kennis van de organisatiestructuur van de diensten die binnen het Vlaams Gewest actief zijn
  • kennis van de organisatie en de verantwoordelijkheidsgebieden binnen de Directie Omgeving – afdeling Ruimtelijke Planning (bestaande uit de dienst Ruimtelijke Planning en de cel Wonen)
  • kennis van de algemene organisatiestructuur van het provinciebestuur en van de interne richtlijnen bij de werking van het provinciebestuur.
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Ons aanbod

 • Voltijdse statutaire aanstelling van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 4.950,33 en maximum 6.953,01 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden

Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op woensdag 19 juni 2024 in PXL - er worden maximaal 8 kandidaten toegelaten tot de mondelinge proef;
 • een mondelinge proef op donderdag 27 juni 2024 in het Provinciehuis;
 • een assessment op 8 of 12 juli 2024.

Je moet 50 % van de punten behalen op de schriftelijke proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt bevonden te worden voor de functie.

Wervingsreserve: Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor een periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk maandag 17 juni 2024 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Christel Verjans, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 24.

We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Vera Boesmans, directeur Directie Omgeving, vera.boesmans@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 38.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op Veel voorkomende vragen.