De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
platteland.limburg.be

Projectoproep

Het provinciaal managementcomité (PMC) heeft op 16 september 2021 een projectoproep, in kader van het Europese corona-herstelfonds, gelanceerd.
Met deze eenmalige oproep voor plattelandsprojecten wil Europa inspelen op de voor- en nadelen van de coronacrisis en lokale besturen, verenigingen, middenveldorganisaties te ondersteunen in de opbouw van het post-corona-platteland. Voor Vlaanderen komen deze extra middelen beschikbaar via een bijkomende projectoproep onder de maatregel 'versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland'. De projectoproep kadert enerzijds binnen het huidige PDPO en moet anderzijds focussen op het herstel van de gevolgen van de coronacrisis op het platteland.

Met deze projectoproep kan het PMC in totaal 712.000 euro besteden aan projecten die invulling geven aan de onderstaande acties uit het provinciaal plattelandsbeleidsplan:

Aanleg, ontwikkeling en beheer van groene ontmoetingsplekken

Voorbeelden: Bij natuur-en bosgebieden belevingselementen creëren, inspelend op de toenemende vraag naar groene buitenbeleving/beleving van de open ruimte tgv corona; Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau; Ontwikkeling van gevarieerd aanbod aan groene ontmoetingsplekken (op het niveau van de buurt) en recreatie (logies op de boerderij, camperstaanplaatsen, trage wegen, fiets- en wandelpaden met infrastructuur (banken, picknicktafels,…).

Herstel en uitbreiding fiets-, en wandelpaden en trage wegen (inclusief het landschapsherstel)

Voorbeelden: Herstel en uitbreiding van recreatieve netwerken, voor spreiding en inspelend op de vraag; Landschapsherstel; Aanleg van houtkanten en hagen (incl. landschapsonderhoud).

Tegengaan vereenzaming

Voorbeelden: Investerings- en samenwerkingsprojecten rond sociale inclusie (ouderen, mindervaliden, allochtonen). Verkleinen van de digitale kloof bij kwetsbare doelgroepen (bijv. ouderen); Het ondersteunen van een gevarieerd verenigingsleven; Oprichten van een zorgboerderij voor sociaal zwakkeren, voor alternatieve tewerkstelling; Oprichten van een sociaal restaurant/winkel; Projecten rond armoede, huisvesting, terugtredende voorzieningen, onderbescherming, vereenzaming, schuldpreventie, mobiliteits- of voedselarmoede, energieloketten, huiswerkbegeleiding, integratie kinderen in het sociaal leven; Projecten die maatschappelijk ondernemerschap met positieve bijdrage op het vlak van armoedebestrijding stimuleren; Optimaliseren van communicatie en toegang tot welzijnsvoorzieningen; Bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheid van kwetsbare groepen.

Lokale landbouw en Korte keten, diversificatie van landbouwactiviteiten

Voorbeelden: Digitalisering van de korte keten en diversificatie; Inspelen op de toenemende interesse in korte keten door het aanbod aan korte keten en de diversiteit aan mogelijkheden uit te breiden; Samenwerkingsprojecten rond plattelandstoerisme door/tussen kleine micro-ondernemingen; Projecten rond kwalitatief onthaal, communicatie en samenwerking in een streek met aandacht voor het educatieve aspect; Opzetten van kleinschalige toeristische-recreatieve structuren in plattelandsgebieden; Ondersteunen van activiteiten voor zorgtoerisme op het platteland.

De procedure verloopt identiek aan de besluitvorming in continuering PDPOIII. De projecten zullen getoetst worden aan de beoordelings- en selectiecriteria, terug te vinden op platteland.limburg.be.

De oproep 2022 binnen het herstelfonds is opgenomen de geclusterde oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’. Binnen deze oproep wil de dienst landbouw en platteland een overzichtelijk antwoord bieden op de verscheidene projectoproepen die er in het najaar van 2021 worden gelanceerd. Door de uitwerking van één algemene oproep waarin alle thema’s, van de desbetreffende afzonderlijke programma’s, zijn opgenomen trachten we een transparante oproep te verspreiden naar de diverse plattelandsactoren.

In deze algemene oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’, met een totaalbudget van 3.039.600 euro, zullen de volgende oproepen (van de verscheidene plattelandsprogramma’s) zijn vervat:

  • Oproep Leader Haspengouw t.b.v. 645.750 euro
  • Oproep Leader Kempen en Maasland t.b.v. 645.750 euro
  • Oproep Europees herstelfonds t.b.v. 712.000 euro
  • Oproep Omgevingskwaliteit en -vitaliteit t.b.v. 585.300 euro
  • Oproep Platteland Plus t.b.v. 450.810 euro 

In deze oproep willen we inzetten op innovatieve projecten die een langdurige, structurele meerwaarde betekenen voor de regio en de provincie Limburg om op deze wijze een hefboomwerking te creëren op het Limburgs platteland. Om gevolg te geven aan deze doelstelling willen we binnen de oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’ projecten vooropstellen met een minimale projectkost van 150.000 euro. De bovengrens van 1.000.000euro blijft behouden.

Het aanmeldingsformulier voor een projectconcept en het Provinciaal plattelandsontwikkelingsplan vind je hier.

De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 29 november 2021 om 16u00 te worden ingediend bij de directie Ondernemen - dienst Landbouw en Platteland via landbouwenplatteland@limburg.be Het projectconcept wordt toegeleid naar het aangewezen plattelandsprogramma waarbij de geldende procedure wordt gevolgd van het desbetreffende programma. De promotor wordt hiervan op de hoogte gesteld en begeleid doorheen de procedure door het Plattelandsloket.

Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65% plattelandssteun ontvangen. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juni 2022, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2024.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij Karel Leysen, Provinciaal Plattelandsloket (karel.leysen@limburg.be – 011 23 74 22).