De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Programma & procedure

Procedure

Het Provinciaal Managementcomité (PMC) lanceert een open oproep tot het indienen van projecten die kaderen binnen de maatregelen "Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland" door investeringen en "Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door samenwerking". Bij deze open oproep wordt steeds voldoende informatie verstrekt m.b.t. de aanvraagprocedure, indieningstermijn, beoordelingscriteria, ...

Geïnteresseerde projectpromotoren worden verzocht om in de loop van de aanvraagprocedure contact op het nemen met het provinciaal plattelandsloket. De plattelandscoördinator stelt graag zijn kennis en hulp ter beschikking om promotoren te begeleiden bij de opmaak van hun subsidieaanvraag.

Na het indienen van het subsidiedossier, volgt een controle waarbij het dossier gecontroleerd wordt op volledigheid en ontvankelijkheid. Als het dossier ontvankelijk wordt verklaard, wordt het vervolgens voorgelegd aan een Technische Werkgroep (TW). De Technische Werkgroep is samengesteld uit een aantal experten van de provinciale administratie, provinciale vzw’s, Vlaamse administraties, middenveldorganisaties, gemeenten en de beheersdienst van de Vlaamse Landmaatschappij. Het ingediende projectvoorstel wordt door deze experten getoetst aan een aantal beoordelingscriteria, waarna de TW een advies over het ingediende projectvoorstel formuleert.

Het PMC neemt vervolgens alle ingediende projectdossiers onder de loep, rekening houdend met het advies van de TW, en beslist of een project al dan niet in aanmerking komt voor subsidies in het kader van plattelandsontwikkeling.

De beslissing van het PMC wordt vervolgens bekrachtigd met een ministerieel besluit door de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsontwikkeling. Vervolgens worden de betrokken indieners op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Programma

Momenteel loopt er nieuwe oproep voor de maatregelen OKW Investeringen en OKW Samenwerking. De indieningstermijn voor projecten onder deze maatregel verstrijkt op 15 juli 2020 (12.00 u.).