De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Onderwijs en kansen

Recht op onderwijs is een van de sociale grondrechten. Een degelijk diploma is vaak de sleutel tot welvaart en welzijn. Helaas zijn de onderwijskansen ongelijk verdeeld en sociaal bepaald. Het provinciaal steunpunt voert een flankerend net- en sectoroverschrijdend kansenbeleid, aanvullend op het Vlaams en lokaal onderwijsbeleid, in samenwerking met de lokale en regionale actoren alsook de collega’s van de provinciale diensten zoals het  steunpunt opvoedingsondersteuning en jeugdwelzijn, steunpunt sociale planning, …

Hierbij streven we zowel naar het bevorderen van structurele veranderingen in het onderwijs als naar het versterken van kinderen (en hun ouders) uit kwetsbare groepen.

Het speerpunt kansen streeft naar optimale ontwikkelingskansen in een krachtige leef- en leeromgeving van jongeren. Concreet betekent dit het versterken van de intermediairen door het aanbieden van overlegtafels, het faciliteren en/of opzetten van lerende netwerken en het ondersteunen van het lokale beleid en andere actoren gelijke onderwijskansen.

De concrete actiedomeinen voor 2013:

 • ondersteunen, faciliteren en afstemmen werking Vlaamse overheid, lokale besturen en onderwijsactoren
 • overleg Lokale Overlegplatforms Gelijke Onderwijskansen
 • overleg lokale besturen
 • brede school binnen de provincie
 • servicepunt
 • werken aan een sociaal en toegankelijk onderwijs
 • optimaliseren werking Limburgs Studiefonds
 • Taal is van iedereen!
 • verhogen van de slaagkansen van jongeren door het inzetten op de scharniermomenten
 • lerend netwerk ouderportfolio
 • project Leren Thuis Leren 
 • HorizonTaal
 • inzetten op jongeren met een verhoogd risico op schoolse uitval
 • provinciaal Okan-platform Secundair onderwijs
 • ondersteuning netwerk leerrecht in Limburg 
 • provinciaal overlegplatform anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs
 • subsidiedossiers onderwijs en kansen.

Meer informatie vind je op ons extranet onderwijs.

Contactgegevens dienst

Steunpunt Onderwijs, Directie Onderwijs
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 30 58 55
fax 011 30 58 05
e-mail steunpuntonderwijs@limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 17.00 u.