De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Marc Vandeput (gewezen voorzitter Comité van Toezicht EMR) en Karl-Heinz Lambertz (Minister-President van de ontwikkeling bij de EU-Commissie)

EMR2020: een toekomststrategie voor de Euregio Maas-Rijn

Op 13 maart is de euregionale toekomststrategie EMR2020 officieel voorgesteld tijdens de voorzitterschapswissel van de Stichting Euregio Maas-Rijn in Sankt Vith. De toekomststrategie EMR2020 vormt de bekroning van het voorzitterschap van de provincie Belgisch Limburg en beoogt een verdieping en versterking van de sociaaleconomische samenwerking binnen onze grensregio. De focus van de strategie ligt op praktische oplossingen voor grensbelemmeringen onder meer op het vlak van economie en innovatie, arbeidsmarkt, cultuur en toerisme, gezondheidszorg en veiligheid. Bovendien wil de Euregio zichzelf beter promoten en dichter bij de burger staan. De realisatie van EMR2020 wordt vanaf dit jaar tot 2020 dé grote uitdaging voor de partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het samenwerkingsverband Euregio Maas-Rijn is een van de oudste Euregio’s binnen de Europese Unie: al 35 jaar lang werken drie landen en vijf partnerregio’s met drie talen en verschillende culturen samen. Deze complexiteit vormt een bijzondere uitdaging voor onze samenwerking, maar is ook een unieke karakteristiek van onze grensregio in het hart van Europa.          

De afgelopen 35 jaar doen zich in Europa ingrijpende veranderingen voor, die een sterke invloed hebben op de maatschappelijke, economische en ook politieke ontwikkeling. Als grensregio in het hart van Europa staat de Euregio Maas-Rijn nog voor een extra uitdaging: hoe meer de Europese integratie toeneemt, hoe groter de mobiliteit van mensen over de grenzen heen. Hierdoor worden de praktische, juridische en bestuurlijke obstakels nog duidelijker zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan betere grensoverschrijdende trein-, tram- of busverbindingen of aan de sterke verschillen op het gebied van regelgeving en vergoedingssystemen binnen grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking is de enige manier om niet alleen deze hindernissen te verminderen maar ook gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een duurzame, slimme en inclusieve groei.   

Grensregio’s vormen een realistische graadmeter voor Europese integratie: de kansen maar ook de hindernissen die zich voordoen bij effectieve grensoverschrijdende Europese samenwerking, komen in de grensregio’s het eerst tot uitdrukking en worden daar het duidelijkst ervaren. Ondanks de huidige economische tegenslagen waarmee de Euregio geconfronteerd wordt omwille van de geplande sluitingen van grote automobiel- en staalondernemingen, wil de Euregio Maas-Rijn in 2020 bekend staan als een dynamische en creatieve Europese grensregio. Dit is dan ook het doel van de euregionale toekomststrategie EMR2020 die is voorgesteld op de driejaarlijkse conferentie van de EMR op 13 maart.  Op deze gelegenheid werd het voorzitterschap van de Stichting EMR doorgegeven van de provincie Belgisch Limburg aan de Duitstalige gemeenschap van België. 

De toekomststrategie EMR2020

De strategie EMR2020 vertrekt vanuit een toekomstperspectief, waarin beschreven wordt wat de Euregio tegen 2020 wil bereiken. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de rol die de Stichting EMR hierbij kan spelen, en wat nodig is om deze missie te realiseren. De strategie EMR2020 omvat vijf kernthema’s en vier transversale thema’s, die verder uitgewerkt zijn in concrete doelstellingen en acties. De vijf kernthema’s (economie en innovatie, arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding, cultuur en toerisme, gezondheidszorg en veiligheid) zijn erg belangrijk voor de levenskwaliteit van de burgers van de Euregio Maas-Rijn. Tegelijkertijd kan de Stichting EMR als organisatie initiatieven binnen deze kernthema’s stimuleren. Naast de vijf kernthema’s van de strategie EMR2020 worden ook vier transversale thema’s benoemd die gezien hun versterkende hefboomwerking een belangrijke rol spelen binnen de strategie EMR2020. Deze transversale thema’s (mobiliteit en infrastructuur, duurzame ontwikkeling, territoriale analyse en belangenbehartiging en regiomarketing) zijn sectoroverschrijdend en maken allemaal een belangrijk deelaspect uit van de vijf kernthema’s. Bij iedere actie in het kader van de strategie EMR2020 dienen de transversale thema’s dan ook zo veel mogelijk in aanmerking genomen te worden.     

De uitvoering van de strategie EMR2020 begint vandaag: samen met alle betrokken actoren zullen de partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn zich binnen de Stichting EMR inzetten om de strategie EMR2020 om te zetten naar de praktijk. De Euregio Maas-Rijn beschikt immers over een enorm potentieel: onze grensregio is centraal gelegen in het Noordwest Europese economische kerngebied, beschikt over vele troeven, talenten en waardevolle initiatieven en kent een zeer divers cultureel aanbod en een veelheid aan toeristische bestemmingen. Door nog meer en beter samen te werken kan de Euregio Maas-Rijn haar troeven optimaal benutten en de levenskwaliteit van haar burgers verhogen. De strategie EMR2020 vormt dan ook een nieuwe en sterke basis voor de verdere samenwerking in de Euregio Maas-Rijn. 

 
De euregionale toekomststrategie EMR 2020 kan je op de productenpagina nalezen.

 

Nieuws

donderdag, 16 februari 2023
Ruimtepact 2040 - ambitie voor Limburg
Benieuwd hoe Limburg er in 2040 kan uitzien? Benieuwd hoe we tegelijkertijd onze steden, dorpen, economie en open ruimte versterken in de toekomst, zonder onze Limburgse troeven uit het oog te verliezen?...
maandag, 17 oktober 2022
zelfrijdende shuttle op Terhills
Bezoekers en verblijfsgasten van Terhills Maasmechelen, kunnen vanaf nu gebruik maken van zelfrijdende shuttles om zich te verplaatsen binnen de uitgestrekte site. De shuttles rijden volledig autonoom...
donderdag, 29 september 2022
officiële lancering Interreg VI Vlaanderen-Nederland in Thor Central
Een nieuw pakket van Europese middelen staat klaar om de Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden te intensiveren. Tot 2027 voorziet de Europese Commissie...