De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Standpunt VLAAMS BELANG over beleid 2018

woensdag, 22 november 2017

Voorzitter, collega’s,

Vandaag is het ongemakkelijk stil hierboven in de tribunes.
De belangstelling was iets groter tijdens de presentaties over het beleid van de gedeputeerden.
Slechts één keer waren de tribunes volledig gevuld, met cabinettards en personeel voor het "verplicht" jaarlijks nummertje van hun gedeputeerde.

Is dat door een gebrek aan belangstelling voor dit gremium, voor de of deze provincieraad?
Is het onverschilligheid voor de standpunten van de politieke fracties?
Is het een signaal van toenemende onverschilligheid of zelfs afkeer voor de politiek?
Het is al jaren een treffend en tekenend fenomeen.

Collega’s,
Laat ons heel duidelijk zijn. Afwezigheid van kritiek wijst doorgaans niet op liefde maar op onverschilligheid.
In tegenstelling tot de vorige sprekers uit de meerderheidspartijen stellen wij ons echter wel steeds kritisch op.  En, zoals het in de oppositie hoort, waken wij altijd over een eerlijke en rechtvaardige besteding van de Limburgse grondrechten en middelen.
Voor samenhang tussen de verschillende beleidsverklaringen hebben we echter een bestuursteam nodig dat niet enkel steunt op politieke akkoorden en verlust is op machtspolitieke spelletjes. We hebben een team nodig dat de toekomst van onze Limburgse samenleving efficiënt stuurt en begeleidt.

Het is jammer, maar we zijn het al geruime tijd gewoon.
Dit provinciebestuur reageert nogal behoudend en krampachtig op voorstellen en adviezen uit de oppositie.
Dit is "Politique politicienne", of een politieke cultuur die zich uitsluitend concentreert op haar eigen politieke strategieën en machtsverhoudingen, en niet op de inhoudelijke voorstellen en adviezen uit de oppositie.

Voorzitter, collega’s,
Over enkele dagen start het laatste jaar van deze legislatuur.
Gemakshalve zouden we perfect in herhaling kunnen vallen met onze standpunten van de vorige jaren. We hebben toch opnieuw onze plicht gedaan want: "The duty of the opposition is to oppose".

Voor het eerst schotelde deze deputatie ons de plannen voor, zonder de persoonsgebonden materies.
De Vlaamse Regering besliste dat de provinciebesturen vanaf 1 januari 2018 geen beleid meer mogen voeren voor persoonsgebonden zaken. We spreken dus van een mijlpaal voor de provinciebesturen.

Deze novemberzittingen zitten vol folklore en traditie. Maar toch elk jaar steeds bijna van hetzelfde. De boodschap van deze deputatie is echter verre van feestelijk maar wordt wel opnieuw rooskleurig voorgesteld.
VLAAMS BELANG constateerde net zoals vorige jaren dat het budget opnieuw afsluit met een op zijn minst ongeloofwaardig financieel resultaat. Een overschot voor 2018 begroot op "slechts" 44 miljoen euro terwijl het geld hier klotst tegen de plinten van dit Provinciehuis.

Jarenlang stelden we tijdens de geagendeerde budgetten voor om de Limburgse burgers en de Limburgse bedrijven minder te belasten. Maar telkens werden die voorstellen tot belastingvermindering weggestemd door de fracties van CD&V, sp.a - Groen en Open-VLD.
Blijkbaar, ondanks die veel te ruime reserves, gunnen deze partijen de Limburgse burgers zelfs geen kruimels onder de vorm van een kleine belastingvermindering.
Op het financiële vlak zal onze fractie nog terugkomen bij de bespreking en stemming over deze begroting.

Gelukkig voor collega’s van de systeempartijen, maar onze voorstellen en aanbevelingen zullen niet gauw in de media verschijnen.

Voorzitter, collega’s,
Koken kost inderdaad geld.
Wij vallen in herhaling wanneer we telkens onze bekommernis uiten over de bestedingen van die berg financiële middelen door dit provinciebestuur.
Onze Limburgse welvaart en welzijn hangen in hoge mate en voor het grootste deel af van onze Limburgse economie en zijn bijgevolg bij de grootste bekommernissen van onze fractie. Zonder goed draaiende economie staan het geluk en de welvarendheid van Limburg en haar bevolking op het spel.
Ons hart bloedde toen we een tiental dagen geleden in krant De Tijd vernamen dat het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS vlak over de grens in Eindhoven een nieuw, 27.000 vierkante meter groot sorteer- en distributiecentrum gaat bouwen dat ook België en Duitsland zal bedienen. Investering: 130 miljoen euro!
We weten niet of andere steden of regio’s kandidaat waren. We weten wel dat onze stroevere regelgeving rond nachtwerk in de e-commercesector daarbij een grote en belangrijke rol speelt.
Daarom vinden wij dat de uitspraak van Seneca terecht wordt geciteerd in de inleiding van de beleidsverklaring van de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor economie: "Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst".

"We willen toch niet eindigen als België?" vroeg de Nederlandse premier Mark Rutte zich onlangs af. Wij geven hem groot gelijk om die angst uit te drukken! Het aanhoudende geïmproviseer en geknutsel van de federale regering kost ons immers geld en welvaart.

De Belgische regering wordt op zowat alle vlakken ingehaald door de Nederlandse. We moeten niet onder stoelen of banken steken dat de Nederlandse economie er veel beter voor staat dan de onze. Dit jaar heeft de Nederlandse begroting een overschot waardoor de staatsschuld onder de 60 % van het bbp zal dalen. Ons tekort zal de staatsschuld doen oplopen tot 106 %. Het Nederlandse overheidsbeslag maakt slechts 43 % van het bbp uit, het Belgische bedraagt zelfs 52 %. De kost van onze overheid is ongeveer 20 % te hoog om concurrentieel te zijn. Aan dit tempo is het slechts een kwestie van tijd voor we crashen!

En dan is er nog de werkloosheid. Bij onze noorderburen bedraagt het cijfer slechts 4,4 % maar bij ons 7,6 %.
Voor het eerst in lange tijd kwam in oktober de Limburgse werkloosheid uit op 6,8 %, wat dus nipt onder het Vlaamse gemiddelde van 6,9 % ligt. Dit zou erop wijzen dat de Limburgse economie zich heel voorzichtig aan het herstellen is, maar er zijn nog steeds schrijnende ongelijkheden binnen onze provincie en tussen de regio’s. Het Maasland steekt er nog steeds bovenuit met 7,8 % en erger Midden-Limburg met 8,1 %. Dit wijst erop dat het gat door de sluiting van Ford nog helemaal niet is gedicht.

Collega’s,
Het zou kort door de bocht zijn om de vermindering van de werkloosheid toe te schrijven aan politiek beleid. De Limburgse gouverneur stelt het anders graag zo voor. Laat ons echter niet ziende blind zijn en de voeten op de grond houden, want we hebben het geluk dat de economie in de eurozone sneller groeit dan verwacht. De Limburgse economie geniet mee van deze stroom.
De ondernemers lijken erg optimistisch. Nu nog een tandje bijsteken in Midden-Limburg en Maasland.

Graag citeren wij de gekende Vlaamse econoom Ivan Van de Cloot: "Ondernemerschap is een van de belangrijkste factoren voor economische ontwikkeling zoals innovatie, jobcreatie en het vervullen van de economische behoeften."
Ivan Van de Cloot gaat verder: "Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn."

Zonder de inspanningen van zijn voorganger tekort te doen, zijn we getuige van een vernieuwende en frisse wind die waait in de cultuur van het huidige Limburgs economische beleid.
Er is financiële reserve genoeg om meerdere impulsen te besteden aan onze economie.
Het mag best wat meer zijn door meer financiële middelen naar het flankerende economische beleid te laten stromen. Onze welvaart zal er de vruchten van plukken. Op onze steun kan worden gerekend.

Voorzitter, collega’s,
Onze fractie steekt haar ontgoocheling over het werk van de Vlaamse regering rond de bestuurlijke vereenvoudiging in het Vlaamse landschap niet onder stoelen of banken.
De vrijwillige fusies hebben veel te weinig succes gekend. De vrees van burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden is groter dan de wil om het eigenbelang opzij te zetten ten voordele van meer efficiëntie en een goedkopere overheid. Vandaar de roep voor jobs jobs jobs … Ze bedoelen hun jobs.

Onze fractie blijft erbij dat na het onvermijdelijke verdwijnen van provinciebesturen grotere Limburgse gemeenten een grote troef zijn voor een sterk Limburg. Deze deputatie wilde er geen werk van maken. Tegenover Limburg en de Limburgse bevolking is dit een teken van schuldig verzuim. Slechts 7 fusies staan op de rails.

In Oost-Vlaanderen fuseert Aalter met Knesselare, Lovendegem met Waarschoot en Zomergem en Deinze met Nevele. In Antwerpen zijn dat Puurs en Sint-Amands.

De fusies in de Limburgse gemeenten Opglabbeek met Meeuwen-Gruitrode en Neerpelt met Overpelt maken duidelijk dat het politieke CD&V-fusies zijn. Herinnert u zich nog onze voorstellen in 2015 en 2016 aan deze deputatie om initiatieven te nemen om Limburg te versterken via fusies voor grotere en efficiënter werkende gemeenten? De gedeputeerde van CD&V beweerde toen geen schoonmoeder van de gemeenten te willen zijn. Blijkt achteraf net hijzelf de grote gangmaker te zijn om een politieke fusie in Overpelt en Neerpelt tot Pelt te bewerkstelligen.

"Politique politicienne" of eigenbelang blijkt sterker dan de inzet voor een efficiënt sterk Limburg.

Meteen doet dit denken aan de uitspraak van James Freeman Clarke: "Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen. Een staatsman aan de volgende generatie." 
 
Veel discussies omtrent het bestuur van de intercommunales hebben we deze keer in onze raad niet gehad. De beslissing van de Vlaamse Regering om het aantal bestuursmandaten in intercommunales fors te verminderen, juichen wij zeker toe. De democratische transparantie in de werking van deze intercommunales blijft nog steeds een groot pijnpunt.

Onze bekommernis voor de voortzetting van de werking van het Gallo-Romeins Museum wordt gelukkig gedragen door alle aanwezige fracties. Het is nu aan Vlaanderen om samen met Tongeren die opgebouwde uitstraling te blijven koesteren.
Maken we ons zorgen om Z33? Absoluut niet. De voorzitter van deze provincieraad werd immers aangesteld als voorzitter van Z33. Of hoe een triootje tussen de minister, de gedeputeerde en deze voorzitter, allen van Open-VLD, een pittig voorbeeld van "Politique politicienne" kan zijn.

Is het toeval dat de vacature voor coördinator van het PCVO deze keer niet doorgestuurd werd naar KifKif? De betrekking werd zogezegd "los van de politiek" toegewezen aan de ex sp.a-burgemeester van Hasselt. "Zonder hulp, maar op eigen kracht", hield de sp.a gedeputeerde van Onderwijs vol. Opnieuw een pittig staaltje van "Politique politicienne".

Met andere woorden, hier is sprake van een "partijgetrouwe neutraliteit", wat in feite een contradictio in terminis is.

Al jaren beweert onze fractie dat de provincie Limburg de meest gepolitiseerde provincie in Vlaanderen is. Deze twee jongste voorbeelden zijn daarvan een duidelijk bewijs.

Met klem hekelen wij de doorzichtige aanpak van de VVP, het syndicaat van de deputaties, om in verkiezingsjaar 2018 in de Vlaamse scholen stemadvies te verlenen. Opnieuw "Politique politicienne". Onze fractie zal hierop streng toezien. Mystery calls of pestcontroles zullen wij niet moeten organiseren om er op toe te zien of de neutraliteit wordt gegarandeerd bij de info in onze scholen. Tal van leerlingen zullen ons daarvan wel melding komen maken.

We geloven de gedeputeerde wanneer hij stelt dat er nog weinig mogelijkheden zijn om windmolens in Limburg te plaatsen.
"Klimaatconferenties zoals die in Bonn hebben geen enkele zin", zegt James Hansen, ex-Nasa-topman en prominent klimaatwetenschapper. "Tenminste, niet zolang we blijven geloven dat wind- en zonne-energie de oplossing zijn."
De wereldwijde uitstoot van CO2 stijgt nog steeds. Hij daalt amper in Limburg.
Daarom collega’s, laat ons kernenergie omarmen in de strijd tegen de CO2-uitstoot. Anti-nucleair is slechts een psychologisch probleem. Informeer u dus over kernenergie uit thorium.

Dame en heren in deze deputatie: "gouverner c’est prévoir".

Wij betreuren dat in uw beleidsverklaringen geen enkele keer de term "blockchain" is terug te vinden. Jammer!

Tot slot, collega’s, wensen wij er even bij stil te staan en te benadrukken dat er naar onze mening in de beleidsverklaring te vlug wordt voorbijgegaan aan het 100-jarige einde van de eerste WO.
We zijn allen Vlamingen en de moed en inspanningen van de Vlaamse beweging hebben daar hun oorsprong. Het was een sociale strijd tegen onrechtvaardigheid jegens Vlamingen.
Onze fractie drukt de hoop uit dat dit meer plaats krijgt in de viering van het einde van een gruwelijke en barbaarse oorlog.

Voorzitter,
Tot zover het standpunt van de VLAAMS BELANG-fractie.

Wim De Meester
Fractieleider VLAAMS BELANG

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social