De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Limburg hier groeien ideeen

Projectmanager Euregio Maas-Rijn

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2018-03-05

Situering

In het medebeheer en/of de uitvoering van de diverse Europse programma’s, m.n. EFRO-Vlaanderen 2007-2013, Interreg IVA-Euregio Maas-Rijn, Interreg IVA-Grensregio Vlaanderen-Nederland en PDPO II, heeft de provincie Limburg tijdens de opeenvolgende programmaperiodes een grote expertise en kennis opgebouwd. 

De beschikbaarheid van subsidies van de diverse Europese programma’s, bijna 650 miljoen euro tussen 1987 en 2014, hebben voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Limburg een belangrijke hefboomfunctie vervuld. De Europese subsidies zijn prioritair ingezet voor de ondersteuning van de Limburgse economie en het bedrijfsleven. Het ondersteuningsbeleid ten aanzien van de industriële sector uit zich voornamelijk in de aanleg van bijkomende industrieterreinen, het stimuleren van innovatie, bedrijfsbegeleiding en opleidingen van werknemers. De Europese subsidies zijn ook ingezet voor de uitbouw van nieuwe economische sectoren zoals ICT en nieuwe media, logistiek en toelevering, life sciences en milieutechnologie. Ook in de sociale economie, toerisme, gezondheidszorg, kinderopvang, landschapsonderhoud, dorpskernvernieuwing, plattelandsontwikkeling zijn belangrijke resultaten geboekt. 

Als grensprovincie is het bovendien evident dat grensoverschrijdende samenwerking wordt gehanteerd als een instrument en methodiek om grensoverschrijdende problemen en uitdagingen zoals economische groei, meer ondernemerschap, zorg en welzijn, duurzame ontwikkeling, onderwijs en veiligheid, sneller en efficiënter aan te pakken. Bovendien biedt een vlotte en efficiënte grensoverschrijdende en transnationale samenwerking de mogelijkheid om de provinciale interne ontwikkelingskansen en economische opportuniteiten sneller tot ontwikkeling te brengen. 

Naast de structurele samenwerking in grensoverschrijdende partnerschappen spelen de Interreg-programma’s een belangrijke rol door op een projectmatige basis deze partnerschappen inhoudelijk te ondersteunen en te verdiepen. Door de organisatie van een provinciaal projectmanagement biedt de provincie Limburg ondersteuning en begeleiding aan Limburgse actoren om de Limburgse deelname aan de Interreg-programma’s op een hoog niveau te brengen en/of te houden. In de uitvoering van het Interreg VA-programma van de Grensregio Vlaanderen-Nederland van de nieuwe programmaperiode 2014-2020 vormt de Limburgse projectmanager tevens de verbinding tussen het centraal programmasecretariaat van het Interreg-programma en de provincie Limburg.

De Directie Ondernemen bestaat uit 20 personeelsleden en hanteert een vlakke organisatiestructuur onder leiding van de directeur Ondernemen.

Standplaats

provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Functie-inhoud

De grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn kent een bijzondere dynamiek dankzij de beschikbare Europese middelen in het Interreg-programma van de Euregio Maas-Rijn.

 • Als gedreven projectmanager zorg je ervoor dat de provincie Limburg en de Limburgse organisaties maximaal in de euregionale projectontwikkeling worden betrokken.
 • Vanuit een breed netwerk ontwikkel je nieuwe projectconcepten die passen in de provinciale ontwikkelingsagenda en/of die de werking van de betrokken Limburgse organisaties versterken.

Functievereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Je hebt een grondige kennis van het Frans en Duits.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je bent een netwerker.
 • Je bent creatief.
 • Je hecht belang aan voortgangscontrole.
 • Je werkt resultaatsgericht.

In de functiebeschrijving projectmanager Euregio Maas-Rijn vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Algemene toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Aanbod

 • Een dynamisch team
 • Een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om creatief te zijn en jezelf te ontplooien
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een brutomaandloon van minimum 3.046 en maximum 5.048
 • Een interessante verlofregeling
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques 
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Tal van andere troeven o.a. een Bokrijkabonnement voor jou en je familie, mogelijkheden tot fietsleasing, …

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief voor 5 maart 2018 samen met een uitgebreid curriculum vitae (met postadresgegevens) en een kopie van je diploma naar de provincie Limburg:

 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
 • per e-mail: vacatures@limburg.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 2 onderdelen.

 • Een schriftelijke proef. De kandidaten moeten 50 % behalen om door te stromen naar de volgende proef, het gesprek.
 • Een gesprek waarin de geslaagde kandidaten beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht, aanpak van relevante situaties. De kandidaten moeten 50 % behalen op de mondelinge proef.

In totaliteit moeten de kandidaten 60 % behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve

Voor deze functie wordt een contractuele wervingsreserve projectmanager Euregio Maas-Rijn aangelegd. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar.

Meer info

Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je vanaf 19 februari 2018 terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris, Afdeling Loopbaanbegeleiding - Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, rebecca.huysmans@limburg.be, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 37.

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Bruno Bamps, directeur Directie Ondernemen, bruno.bamps@limburg.be, tel. 011 23 74 12.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!

Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.

We selecteren op basis van je competenties. We maken geen onderscheid op basis van je leeftijd, je geslacht, je etnische afkomst, je geloof, je handicap of je nationaliteit.