De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Limburg hier groeien ideeën Zonnepanelen

Omgevingsambtenaar milieu

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-02-01

Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.  

Als impactgedreven organisatie is het provinciebestuur actief op vier domeinen:  

 • Metropool Limburg: ijveren voor één vervoerregio, samen met Limburgse steden en gemeenten Europese subsidies binnenhalen, strijd voeren tegen de klimaatverandering.  
 • Economische versneller Limburg: infrastructuur en aantrekkelijkheid van Limburg versterken voor het bedrijfsleven  
 • Ruimte Limburg: een ruimtelijke visie voor Limburg om het platteland, de typische stedelijkheid, economische clusters en ruimte voor verbindingen te versterken.  
 • Visit Limburg: het ontsluiten van Limburg en zijn toeristische troeven met spraakmakende projecten. 

De dienst Omgevingsvergunningen staat o.a. in voor het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen en omgevingsberoepen. De omgevingsvergunning vervangt integraal de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de natuurvergunning en de socio-economische vergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Ook voor een wijziging aan vegetatie of kleine landschapselementen of voor een verkoopoppervlakte is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. 

Om zijn team te versterken, zoekt de dienst Omgevingsvergunningen twee omgevingsambtenaren milieu.

Over de functie

Milieutechnische beoordeling en behandeling van de ingediende omgevingsvergunningsdossiers in eerste aanleg of in graad van beroep zodat de bevoegde overheid met kennis van zaken, een beslissing kan nemen over het ingediende dossier. 

Jouw profiel

Formele deelnemingsvoorwaarde

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je kunt, als laatstejaarsstudent, ook deelnemen aan de selectie als je binnen de 6 maanden na de uiterlijke inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding jouw diploma effectief behaald hebt.
 • Als je jouw diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat jouw diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt het attest aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Competenties 

In de functiebeschrijving Omgevingsambtenaar Milieu vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Troeven voor de functie zijn:

 • het beschikken over een sterk milieutechnisch inzicht
 • ervaring hebben met industriële installaties op de werkvloer en het opstellen of beoordelen van omgevingsvergunningen.

Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie.
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of nationaliteit.

Ons aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.170,07 euro en maximum 5.252,02 euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 en 19 u. met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement
 • ...

Hoe solliciteren?

Solliciteren blijft in tijden van corona toegestaan. Omdat de gezondheid van zijn medewerkers en sollicitanten prioritair is voor het provinciebestuur, respecteren we de veiligheidsmaatregelen (social distancing, mondmasker en handhygiëne) tijdens de selectieprocedure.

Bezorg jouw sollicitatiebrief, uitgebreid cv en een kopie van jouw diploma aan de Directie HRM via vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Je kunt jouw kandidatuur indienen tot 1 februari 2021.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een geïntegreerde proef
 • een mondelinge proef.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve

Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan die bestaat uit een lijst van geslaagden met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die worden aangeboden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in op de datum van het eindrapport van de selectie. Het provinciebestuur Limburg kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als provinciaal omgevingsambtenaar milieu. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Meer info

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Tom Colling, ingenieur Omgevingsvergunning, tom.colling@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Rebecca Huysmans, vacatures@limburg.be, gsm 0471 39 43 07.

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op onze pagina met veelgestelde vragen

Feedback

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 10 april 2021. Na kennisgeving van je resultaat kun je via griffie@limburg.be feedback vragen. Vermeld duidelijk aan welke selectieprocedure (vacaturetitel) je deelnam.