De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Eerste omgevingsvergunning in Limburg verleend

vrijdag, 25 augustus 2017

Op donderdag 24 augustus 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) de eerste omgevingsvergunning verleend en dit voor een uitbreiding van een slachtkuikenbedrijf te Kinrooi, op naam van Coninx Jan, waarbij in één vergunning zowel stedenbouwkundige handelingen als milieu-activiteiten werden toegelaten voor onbepaalde duur.

De Limburgse deputatie volgt hiermee het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), die begin juli als eerste POVC in Vlaanderen een advies verleende volgens de nieuwe procedure van het omgevingsvergunningsdecreet. De "Omgevingsvergunning" ging voor de provincies van start op 23 februari van dit jaar, inclusief verplichte digitale indiening via het Vlaamse omgevingsloket.

Deze eerste Omgevingsvergunning is een belangrijke mijlpaal. In de nieuwe vergunningsprocedure worden de milieu- en stedenbouwkundige aspecten gelijktijdig, in één procedure, en door één bevoegde overheid beoordeeld. De aanvrager werd in de oude procedures wel eens geconfronteerd met tegengestelde visies: van de gemeente, van de provincie of van Vlaanderen. Nu krijgt de aanvrager aan het eind van de procedure één duidelijk antwoord van één bevoegd overheidsniveau. zowel ruimtelijke als milieuaspecten beoordeeld door de deputatie in één besluit.

Lees het volledige persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.