De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie legt Winterbeek weer open!

maandag, 04 mei 2020

Het provinciebestuur heeft de Winterbeek in Gors-Opleeuw (Borgloon) opengelegd. De waterloop stroomde er immers ondergronds, doorheen buizen. Door de inbuizing te verwijderen en een open beekbedding te creëren, wordt wateroverlast vermeden én krijgt de natuur in het gebied meer kansen.

Winterbeek

De Winterbeek ontspringt in Gors-Opleeuw in Borgloon en mondt uit in de Mombeek in Kortessem. Ter hoogte van een weiland in Gors-Opleeuw werd de beek echter illegaal ingebuisd.

Met de herinrichtingswerken geeft de provincie de Winterbeek haar open bedding terug, over een lengte van 130 meter. Hierdoor kreeg de waterloop ook haar officiële breedte terug. De beek vloeit nu weer zichtbaar doorheen het landschap.

De werken namen 2 werkdagen in beslag en kostten 2.000 euro.

Ruimte voor water

De beek een natuurlijkere bedding geven, past in de visie van de provincie om meer ruimte te geven aan water. Ingebuisde waterlopen hebben namelijk een beperkte afvoer en kunnen verstoppingen veroorzaken. Bij hevige regenval kan dat leiden tot wateroverlast. Daarnaast is de openlegging positief voor infiltratie en de biodiversiteit in het gebied.

Binnen de problematiek van de toenemende grondverhardingen en neerslagextremen door de klimaatverandering is het van groot belang om meer “ruimte te geven aan water” en om waterlopen duurzaam te beheren.

“Het provinciebestuur zet daar dan ook sterk op in, niet alleen door beken terug open te leggen maar ook door bijvoorbeeld overstromingszones klimaatrobuust in te richten”, licht gedeputeerde van Water en Domeinen, Bert Lambrechts, toe.