De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburg klimaatneutraal – provincie Limburg en gemeenten samen in de bres voor het klimaat

dinsdag, 18 februari 2020

Provincie Limburg ondersteunt 41 Limburgse gemeenten bij realisatie gemeentelijk klimaatactieplan.

De afgelopen weken keurden reeds verschillende lokale besturen hun gemeentelijk klimaatactieplan goed. Met deze klimaatactieplannen geven 41 lokale besturen een concrete invulling aan hun stevige ambities op klimaatvlak. Provincie Limburg ondersteunt hen maximaal bij het opstellen en realiseren van deze doelstellingen.

Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant begin 2018, gingen bijna alle Limburgse gemeenten het engagement aan om hun CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 % te verminderen en hun gemeente veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dit vergt een uitgesproken engagement van de gemeenten om hier de komende tien jaar geld en personeel voor in te zetten. De enige manier om deze doelstellingen te behalen, is door overkoepelend te werken, over alle diensten en bevoegdheden heen.

Via het Burgemeestersconvenant stimuleert Europa de lokale besturen om ook hun rol op te nemen in het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Zij beschikken immers over een uitgebreide terreinkennis en staan het dichtst bij de burger. De richtlijnen vanuit Europa zijn echter omvangrijk en niet altijd eenvoudig in de praktijk om te zetten.

Leidraad en modelactieplan

Er komt heel wat kijken bij zo’n gemeentelijk klimaatactieplan. De gemeenten moeten binnen de 2 jaar na ondertekening van het convenant een nulmeting, een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en het eigenlijke klimaatactieplan indienen bij Europa. De deadline voor Limburg is 15 maart 2020.

"Om dit te kunnen realiseren, kunnen de lokale besturen rekenen op de steun van de provincie. We fungeren daarbij als territoriaal coördinator", zegt gedeputeerde Bert Lambrechts.
Zo stelde de provinciale dienst Milieu en Natuur (MINA) fiches op met mogelijke acties en maatregelen per beleidsdomein, om een geïntegreerd klimaatbeleid tot stand te brengen, waaraan elke gemeentedienst kan bijdragen. Daarnaast werkte de dienst MINA een leidraad uit om het klimaatbeleid te integreren in de Beleids- en Beheercyclus en stelde ze een modelactieplan samen: een document met heel wat mogelijke acties die de gemeenten kunnen gebruiken als basis voor hun eigen actieplan.

De provincie stelde, in samenwerking met de andere Vlaamse provincies, bovendien een klimaatrapport op waarmee elke gemeente inzicht kreeg in relevante cijfers op het gebied van verbruik en CO2-uitstoot. Je kunt deze analyse per gemeente bekijken op de website www.limburg.incijfers.be. Hierdoor krijgen de gemeenten een duidelijk beeld van waar ze al staan en op welke vlakken ze winst kunnen boeken.

Daarnaast maakte de provincie per gemeente een uitgebreide risico- en kwetsbaarheidsanalyse op. Ook bood de dienst MINA aan om de resultaten van beide rapporten toelichten voor het gemeentebestuur. Maar liefst 29 gemeenten gingen op dit aanbod in.

Van plan naar actie

Provincie Limburg organiseerde ook sessies waarbij ze de gemeenten hielpen om hun actieplan op te stellen en het in te dienen bij Europa.

Natuurlijk ziet de provincie er samen met de lokale besturen op toe dat het niet bij enthousiaste, goedgekeurde plannen blijft. "De komende jaren monitoren we de realisaties en helpen we de gemeenten bij de concrete uitvoering", aldus gedeputeerde Lambrechts.

Europa vereist dat de gemeenten om de twee jaar een actierapport opstellen over de uitvoering van hun plan en om de vier jaar een volledig rapport inclusief emissiecijfers waaruit de efficiëntie van de genomen acties blijkt. De provincie neemt ook hierbij haar ondersteunende en coördinerende rol ter harte, onder meer via het aanleveren van data en indicatoren, het organiseren van sessies en het aanleveren van concrete projecten voor de gemeenten.

Al deze acties dienen één duidelijk, gemeenschappelijk doel: de klimaatverandering verzachten en tegelijkertijd Limburg klaarmaken voor de reeds voelbare gevolgen