De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest

dinsdag, 14 februari 2017

Overwegende dat de provinciale budgettoestand het behoud van deze belasting vereist;

Gelet het provinciedecreet van 9 december 2005 zoals gewijzigd;

Besluit

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2017 worden voor een termijn van één jaar, eindigend op 31 december 2017 , ten behoeve van de provincie Limburg, vierhonderd (400) opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 2

Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Vlaams Gewest.

Hasselt d.d. 25 november 2016

De provinciegriffier
Renata Camps

De voorzitter
Gilbert Van Baelen